N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סגן דדו בן ברית

חיל הרגלים
"כוח נמר" - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

שמי דדו בן ברית לפני 50 שנה גרתי בקלגרי אלברטה קנדה היום כיפור טלפנתי לחברי מני בן מנחם שגר בבוסטון ארה״ב האם הוא טס לארץ התשובה היתה ״ יש לי בעיות אם אישתי שלא מאשרת את טיסתי לארץ״

אמרתי לו שלום וטסתי לארץ

נחתתי בישראל ובצריפין שאל אותי הרס״ר האם אבי סגן אלוף נתן בן ברית יודעה שחזרתי הביתה (הוא היה מפקד היחדה להצבת חילים ללא יחידה) עניתי שלילי ונכנסתי למשרדו.

אבי אמר לי סע הביתה תאמר שלום לאמא ומחר בבוקר אומר לך איפה להתייצב

למחרת התייצבתי בפיקוד מרכז וקיבלתי מהשליש רשימה של החילים שהוצבו ליחידה החדשה ג’יפים עם טילי תאו מאר״ב

בראש הרישמה מופיעה מני בן מנחם הנהג שלי שאלתי את השליש. האם כל החיילים נמצאים? ותשובתו היתה חיובי יצאתי לפגוש את החילים ופגשתי את חברי מני.

מני ביקש ממני רק בקשה אחת - להיות נהג בג’יפ השני. לא נהג שלי .ומי שישאר בחיים אחרי המלחמה יספר את הסיפור.

העברתי אותו להיות הנהג בג’יפ השני.

בזמן המילחמה הג’יפ השלישי נפגע קשה ואחד החילים נהרג

אחריי 4 חודשים טסנו חזרה הביתה מני (אח של ריקי גל הזמרת) חזר לארה״ב ואני במונטריאול קנדה

אנחנו בקשר כל הזמן מארה״ב וקנדה