N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק גרוסמן

חיל האוויר
מפקדת פיקוד דרום
ללא קרב ספציפי

שדה התעופה רפידים ביום ראשון, תחילתה של המלחמה.

שעת צוהרים וקרבות אוויר בין מירז'ים ומיגים בסופם עובר מירז' אחד ביעף מעל המסלול ומבצע היפוך כפול, שמסמל הורדה של שני מיגים.

אנחנו מחופרים מסביב לשדה עם תותחים נגד מטוסים, "היספנו סויסה" 20 מ"מ.

לסוללה שלנו מגיעים לביקור אריק איינשטיין ואורי זוהר לקראת ערב, כשלפתע צופרי אזעקה מחרידים את האוויר ומתחיל מתח אש מכל הכיוונים לעבר נקודה ברקיע.

כל הקנים ביחד, עם סוללות 35 מ"מ, מציפים את השמיים בקליעים זוהרים שמאירים כמו בחגיגה גדולה.

הירי נמשך שעה ארוכה, ואריק היה מספיק צנוע כדי להצטופף בשוחה איתנו, הלוחמים שלא היו בפעילות. ואורי היה גיבור אמיתי ועמד חשוף מעל החפירות, וסיפר בדיחה על זקן שעמד למות וביקש בקשה אחרונה להיות עם בחורה.

וכשהוא מספר איך הבנים שלו אוחזים אותו ומשחררים, לפתע רואים 4 נקודות אור מתקדמות באיטיות לעבר עמדות הרדאר וקליעי התותחים מנסים להפיל אותם ללא הצלחה, ואז גם אורי נכנע וקפץ עם כל משקלו עלינו בתוך השוחה.