N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מנשה גזלה

חיל הלוגיסטיקה
אחר
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אני שירתתי בתובלה- הייתי מוביל טנקים.

בזמן המלחמה נשלחתי להביא טנק מתעלת סואץ. נשלחתי לאיזור הג'ידי יחד עם החייל אברהם מורד (שהוא במקרה בן הדודה שלי) ועוד קצין חימוש שאני לא זוכר את שמו.

ראינו טנק טירן יחסית חדש עומד בשטח הפקר ביננו לבין המצרים. הגענו לשם. הקצין שיחרר את הטנק המצרי ואני גררתי אותו לטריילר.

לפתע חיילים מצרים זיהו אותנו והפציצו בטילי נ.ט.

הצלחנו לשחרר את הטנק וברחנו לתוך הירידה לכיוון הדיונות.

חיכינו שם, והקצין אמר לנו לוותר כי יהיה קשה להביא את הטנק. אמרתי לו שאני אביא את הטנק בכל מחיר.

הוא נתן לי פקודה לעזוב את המקום. עניתי לו שאני לא מקבל את הפקודה. אמרתי שהוא מוזמן להישאר, ואני נסעתי לבד עם הטריילר להביא את הטנק.

הטנק היה במרחק של קילומטר בערך. קשרתי אותו וגררתי עם הכננת, והעליתי אותו על הטריילר.

ברגע שהתחלתי לזוז עם הטנק התחילו לירות שוב טילי נ.ט. ירדתי במהירות לתוך הדיונה וברחתי מהר.

הבאתי את הטנק לסדנה בבסיס רפידים.

הקצין, שאני לא זוכר את שמו, אמר לי שאני מטורף!! אבל כמובן שיבח אותי.