N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טרוסט חיים

חיל הלוגיסטיקה
ללא קרב ספציפי

חילוץ משאית תחמושת חיונית ממוצב לקקן בתעלה, הייתי ביחידת יר"מ ברפידים.

בזמן הקרבות הגיע המג"ד עם נהג גרר לאוהל החימוש, וביקש לצרף לגרריסט חימושניק מכיוון שבמוצב לקקן בתעלה נתקעה משאית תחמושת חיונית למלחמה. יש לגרור אותה לסדנא ברפידים עם התחמושת.

האזור היה תחת הפגזה כבדה, התנדבתי למשימה וגויסתי בצו 8 . השארתי בבית אישה ותינוק.

נשלחנו ללא נשק הגענו לציר עכביש שמוביל לתעלה, למוצב לקקן, והיה שלט לכוון ימינה. פנינו אחרי מספר דקות, לא ראיתי כוחות שלנו וביקשתי מהנג שיחזור.

הוא לא הסכים, מכיוון שאם יורדים מהכביש שוקעים.

נאבקתי עם הנהג ובכוח אילצתי אותו לפנות בחזרה.

כשהגענו לצומת בחזרה, עמדו קצין ושוטרים צבאיים וצעקו עלינו מאיפה באתם. שם יושבת ארמיה מצרית ובלילה הקומנדו המצרי סובב שלטים לבלבל את צה"ל. הנהג קפץ על צווארי ובכה שהצלתי את חייו.

הגענו למוצב, חילצנו את משאית התחמושת העמוסה וגררנו אותה לסדנה ברפידים.