N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה אליאב

חיל התותחנים
חטיבה 205
לטקייה

אני זוכר שהייתי בבית במלחמה, וב- 6:00 בבוקר לקחו אותי ועלינו לרמת הגולן והיו הפצצות.

הגענו לצומת ווסט, חיכינו להוראות, ופתאום אנחנו שומעים הפצצות ויירוטים מסוריה.