N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם אלקיים

חיל השריון
חטיבה 14
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

זיכרונות מהמלחמה אבי אלקיים חשמלאי טנקים בחוליה טכנית פלוגה ח' גדוד 79

כמספר חודשים לאחר שחרורי מצה"ל הצטרפתי לצי הסוחר,

קרוב ל 8 שנים ביליתי בהפלגות מסביב לעולם כשכל העת ליוו את מחשבותיי הזיכרונות מחוויות המלחמה

ההלם הראשוני, הקולות, הצרחות והבכי בקשר של הפצועים בטנקים הפגועים.

במיוחד בלילה הראשון בהיתקלות הראשונה של הפלוגה בקומדו המצרי שארב לטנקים בדרכי הגישה לתעלה.

זיכרונות שהלכו והתקהו עם השנים הרחק מהבית.

מאז המלחמה הקשר עם החברים הבודדים שנשארו מהגדוד ניתק לחלוטין וכל שנה ביום הזיכרון לחללי צה"ל במיוחד לפני יום הכיפורים עולים וצפים הזיכרונות מהמלחמה המלווים ברגשות עצב וגעגועים לחברים שאינם.

יום אחד לפני מספר שנים התגלגל לידי עיתון ידיעות אחרונות ובו פורסמה כתבה על כנס גדוד 79,במלאות 35 שנה למלחמת יום הכיפורים.

הדבר הכה בי כרעם ביום בהיר, באותו ערב נכנסתי לראשונה לאתר גדוד 79 באינטרנט ההתרגשות הייתה כל כך עזה
במיוחד כשהקשבתי להקלטות של רשתות הקשר בלילה של קרב הצליחה
בנגמ"ש החוליה טכנית היו שלושה מכשיריי קשר כך שיכולנו להאזין לשלוש רשתות הקשר הפלוגתית הגדודית והחטיבתית בו זמנית.

קולות רבים של מפקדים שנשמעו בהקלטות הזכירו לי את רגעי הלילה הקשה שבין ה15 ל16 לאוקטובר , ליל קרב הצליחה.

באותו לילה בבית ליד המחשב ישבתי והקשבתי לקולות הקרבי עד שעות הבוקר,
ובאותו היום לא הלכתי לעבודה.

לצערי בכל המפגשים שהתקיימו לאחר המלחמה לצורך כתיבת סיפורו של הגדוד לא נכחו אנשים מצוות החוליה הטכנית של פלוגתי ולכן החוליה מוזכרת בקצרה בכל מהלך הקרבות