N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל זקן

אני ילדה בת 6.

זוכרת את האיש שהיה כבן משפחה של הוריי, בן זוגה של סימה שהייתה כקרן שמש, והאב של חברותיי הקטנות והיקרות יפעת וקרן ושל כרמי.

עברה המילה ברחוב שמצליח נעדר, עברה הידיעה לאבי שמצליח נהרג. ועולמם חרב.

הגזע האיתן של המשפחה היפה והמאושרת נגדע וסימה האהובה נאלצה להמשיך בלעדיו את חייה עם שלושת הילדים.

הייתי ילדה קטנה אבל עד היום הזיכרון הופך את בטני וליבי בוכה את מצליח, סימה ויפעת שכבר אינם.