N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנה מרציאנו

חטיבה 1 (גולני)
נפילת מוצב החרמון

אחי, סמל אברהם פרץ ז"ל נפל בקרב על כיבוש החרמון.

הוא שירת בגדוד51 , "הבוקעים הראשון" של גולני.

אחי נלחם כל הלילה בגבורה נגד חיילי הקומנדו הסורים. בשעות הבוקר הוכרזה הפסקת אש.

סגן אלוף ציון זיו מצא אותו גוסס בגבעה 16. לאחר מספר דקות אחי מת לו בידיים.

אחי היה ההרוג האחרון של גולני בקרב על כיבוש החרמון.

בן 19 היה במותו.

יהי זכרו ברוך.