N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן אשל

עורף
ללא קרב ספציפי

שבת, בסביבות השעה 12:00. אני בן כמעט 10.

היה לנו טלפון חדש...פתאום צלצול.

בימים ההם לא צלצלו ביום כיפור.

אמא הרימה את הטלפון, סגרה ואמרה לי לרוץ למצוא את אבא בבית הכנסת ולהביאו הביתה. רצתי כל הדרך, זה נראה לי כמו 2 ק"מ לפחות.

לימים בדקתי וזה רק 900 מטר.

ברחוב כבר היו מכוניות בנסיעה.

מצאתי את אבי בהמולה שכבר שררה בבית הכנסת..ליוויתי אותו לאוטובוס ההסעות באולמי רון, בחיפה.