N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רפאל ביטון

חיל השריון
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בהתקפת הנגד בתעלת סואץ לא היה חיל האוויר, כי הוא היה עסוק בצפון.

הגדוד איבד מספר טנקים, קיבלתי טיל שגר ישירות לטנק .

התותחן נהרג במקום, מפקד הטנק נפצע. סגן קלקה.

ניתנה הוראה בקשר לסגת, נסעתי בכיוון הפוך מהתעלה עד לתאג"ד פינוי הפצועים.