N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביבית זהבי

עורף
חטיבה 14
קרב סרפאום

משה השתתף בקרבות הבלימה והפריצה בסיני, בתפקיד חשמלאי טנקי "פאטון" ביחידת סיור.

מן השעה הראשונה לקרבות הוא קבע את הסיסמא: "טנק לא יעמוד בגלל תקלה" ודאג לקיימה הלכה למעשה, עד לרגעי חייו האחרונים.

ביום כ"ג בתשרי תשל"ד (19.10.1973), בשעת כיבוש מתחם "אורחה" (סרפאום) שבגדה המערבית של תעלת סואץ, נפגע הזחל"ם שבעזרתו ניסה לחלץ פצועים, אשר נמצאו בשטח החשוף לאש אויב והוא נהרג.