N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילן כפיר

חיל ההנדסה
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

בליל ה-15-16 באוקטובר נמניתי עם 36 צולחי התעלה הראשונים.

זו היתה משימת התאבדות, ובדרך נס שרדנו אותה.

שידור האקאפולקו שלנו היה רגע המפנה במלחמה, מתבוסה לניצחון. אחרינו בבוקר חצו 28 טנקים של חטיבה 421, שפרצו מערבה והשמידו סוללות טילי קרקע אוויר של האויב.

המרחב האווירי נפתח בפני מטוסי חיל האוויר. החל מה-17 באוקטובר המצרים חשפו את קיומנו בראש הגשר בדויר סואר. במשך שבוע היינו יעד להפגזות של הארטילריה וחיל האוויר המצרי כדי למוטט את ראש הגשר.

בזכות גבורת לוחמים - חיילי הנדסה שמנעו את קריסת הגשרים וטייסי חיל האוויר שהפילו עשרות מטוסי אויב, שרדנו את הקרב האכזרי.

דרכנו חצתה את התעלה אוגדה 262 בדרך לכיתור הארמיה השלישית. משימה נוספת שלנו בה פלוגת חיל ההנדסה בפיקוד אביק טמיר היתה כוח החודש, הייתה בכיבוש מבואות איסמעיליה וכיתורה.

משימה זו בוטלה כשהיינו קרובים ליעד שהוחזק על ידי גדוד קומנדו מצרי.

במשך חצי שנה שהינו על אדמת אפריקה בצל עצי מנגו שטרם הבשילו, קיימנו שיחות שלום ראשונות עם חיילים בצבא המצרי. סנונית ראשונה לשלום של סאדאת.

זכינו להיות האחרונים שמפנים את אפריקה. הורדת דגל הלאום.

חתמנו על הדגל, שנמצא במשמורת מוזיאון הצנחנים בגבעת התחמושת.