N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מנשה רייטן

חיל השריון
חטיבה 274
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

חילוץ טנק פגוע בשטח שליטה מצרי, וחילוץ שני חללים מתוכו.

אחד מהם היה סגן משה יפה.