N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שרגא סופר

חיל השריון
חטיבה 500
קרב העיר סואץ

קרב על העיר סואץ.

הייתי נהג טנק של הסמ"פ מגורי נחמן בפלוגה ז, גדוד 430 חטיבה 500

עמדנו מול הפתח הצפוני לעיר סואץ כשהטנק מימיני בשורה היה הטק של המח"ט אריה קרן.

עמדנו שם כל הלילה כשברקע נשמעה מערכת הקשר החטיבתית. עם שחר, כששאר אנשיי הצוות נמנמו, ישבתי על הצריח ליד פתח המפקד כשבאותו הזמן הוא היה בטנק שכן.

לפתע ראיתי איזו תנועה בפתח מוצב מצרי כשלושים מטר בחזית, ומיד נורתה משם יריה אחת של בזוקה שעברה מעלינו.

מיד נדרכתי וקפצתי לתא התותחן, כיוונתי את התותח לכוון הפתח ויריתי פגז אחד. אך לא ראיתי כלום ומה קרה. ואז נעשה שקט ויותר אינני זוכר משהו מאותה תקרית מביכה