N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב אבידן

חיל השריון
חטיבה 421
הפשיטה על בסיס הטילים במצרים

מאיר נפרד מאיתנו בשלום ולהתראות, אלו היו המילים אחרונות ממנו.

אני זוכר את החיוך שלו, והוא יצא במטרה שהוא יחזור. אבל הוא לא חזר.

מאיר יצא לשדה תימן, משם על זחל"ם הוא ירד עם גדוד 599 לכיוון סיני.

מאיר כטען קשר בטנק השתתף בקרבות חמוטל ב-9 באוקטובר . טיפל וחבש את מפקד המחלקה שנפצע בקרב.

הפלוגה של מאיר הצטרפת לחטיבה 14 במסגרת ההכנות לצליחת התעלה. ב-16 באוקטובר חצה הטנק של מאיר את התעלה והשתתף בקרבות הרחבת ראש הגשר.

ב-17 באוקטובר יצאו 3 טנקים לכיוון מתחם אורי למחנות אבו סולטאן, כחלק ממשימה להרחיב את ראש הגשר ולפגוע במתחמי המצרים הנמצאים במקום.

מארב מצרי שהיה במקום פגע ישירות בטנק של מאיר ובמקום נהרג עם התותחן משה פוגל.

מפקד הטנק הועף מהצריח, ואת נהג הטנק אוריאל חורש הצליחו לחלץ.

במהלך הלחימה הגיעו שתי גלויות, שבהן דרש בשלום המשפחה והאמין שבקרוב יפגשו.