N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוקי אתרוג

חיל השריון
חטיבה 14
החווה הסינית

"מבלי להודיע לאיש, חצינו את התעלה והצטלמנו על הגשר. אלו היו התמונות האחרונות של רמי."


רמי וקרב החווה הסינית

רקע: קרב החווה הסינית הוא כינוי לרצף של קרבות במלחמת יום הכיפורים שהתרחש בתעלת סואץ בין 15 באוקטובר ל- 18 באוקטובר 1973, במטרה להכין את "מבצע אבירי לב" לחציית התעלה וכיתור הצבא המצרי.

הגדוד שנלחם בחווה הסינית לכל אורך התקופה, עסק בהקמה ובהרחבת מסדרון הצליחה וב- 18 לחודש יצאנו עם החטיבה להתקפה צפונה כנגד המערך המצרי על מנת להרחיב את הפירצה שבין שתי הארמיות ולכיבוש החווה.

בקרב זה רמי נהרג.

רמי הלפרין ורינו צרור ירדו לסיני מטעם עיתון העולם הזה והצטרפו לפלוגה, רינו על נגמ"ש המ"פ ורמי על זה שלנו. הם ביקשו, והיה ברור להם שהם משתתפים בקרבות.

רמי שהיה סמב"ץ בגדוד, השתחרר זמן קצר לפני המלחמה והכיר אותי מהגדוד.

שנינו האמנו בשלום, שנינו חשבנו שהממשלה לא עושה די כדי להשיג שלום עם מצרים, וששלילת קיומו של העם הפלסטיני על ידי גולדה מאיר היא קביעה לא מוסרית. שנינו לא האמנו בהנהגה!

הייתי על גדות התעלה כשפרצה המלחמה ורמי ורינו בתל אביב.

רינו לקח את המחברת, רמי את המצלמה והם הגיעו. וכולנו בחווה הסינית.

רמי היה נפש אצילית, וכמונו קצת שובב ולא קונפורמיסט. אז כששמענו שהקימו את גשר הדוברות לחציית התעלה לא רחוק מאיתנו אמרנו שגם לנו בא לחצות.

מבלי להודיע לאיש, חצינו את התעלה למצרים והצטלמנו על הגשר. אלו היו התמונות האחרונות של רמי.

כשחזרנו לפלוגה והתקדמנו צפונה כדי להבטיח שהצבא המצרי לא יסגור את הפרצה ויכתר את כוחותינו, פגע כדור בליבו של רמי. חור קטן מקדימה. ניסיתי לסתום אותו עם האצבע. החור הגדול הוא מאחורה ואותו אי אפשר לסגור.

יריתי במכלית דלק שמאחוריה הסתתר חייל מצרי והדלקתי אותה, חשבתי שהוא זה שירה ברמי.

רמי איננו.

רינו בא ואסף את חפציו, ויצא לספר להוריו את הרע מכל.

איך מספרים להורים? פה צריך באמת אומץ לב! ושוב אומץ לב.

שלושים ושבע שנה אחרי, מגיחה לנו פתאום ענת, לרמי הייתה ילדה שעוד לא נולדה וספק אם הוא ידע. והסיפור יוצא לאור ומרגש חצי מדינה.