N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב לוי

חטיבה 1 (גולני)
ללא קרב ספציפי

החייל נפצע ברמת הגולן כשרסיס נכנס דרך העין ופגע במוח.

הוא החלים במשך שנה שנתיים בבית לוינשטיין, ואחרי שיצא לא תיפקד כראוי.

הוא היה מוגבל שכלית וגופנית מעט.

יעקב לוי היה עתודאי בטכניון בחור יפה תואר ומבריק.

בחמישים השנים מאז פציעתו לא תיפקד ולא חזר להיות יעקב לוי שהיה.

השבוע (יוני 2023) התבשרתי על מותו.

זה היה הסיום של חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, וחמישים שנה שהסתיימו לאחד מלוחמי גולני שנפגע קשה במלחמה הזו.