N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אדיר בן משה

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 209
קרבות הבלימה – נפח

הייתי חייל בן 19 בצוות משגרי הרקטות בחיל התותחנים.

לאחר שפינו אותנו מחזית החרמון לבסיס סופה/נפח ביום הקדוש לעם היהודי בעת היותינו בצום, בשעה 13:50 הגיחו מטוסים סוריים, צללו והפציצו את הבסיס.

נכנסנו למקלטים עד יעבור זעם, ובשעה 18:00 יצאנו לבסיס תחמושת הסמוך, לספק תחמושת לצוותים בקו האש. כל הלילה עסקנו במשימה.

בהמשך המלחמה הצטרף הגדוד לאוגדת רפול ותמך בכוחותינו ושיגר רקטות לכיוון סוריה.

עם תום המלחמה התבשרתי על נפילתו של אחי האהוב אלברט בן משה ז"ל שהצטיין בקרבות בסיני והניח עם חבריו לגדוד ההנדסה את גשר הגלילים שהיטה את המלחמה וגרם לניצחון.

יהי זכרו ברוך.