N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בר יעקב

חיל השריון
חטיבה 401
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

ג'ורג' (הרצל) בארגיג ז"ל

הוא נולד ב-19/11/1954 בתוניס, וביולי 1955 עלינו לארץ (בן 8 חודשים).

כשהגענו לארץ, פקיד במשרד הפנים אמר שג'ורג' זה שם של גוי, ולכן הוסיף את השם הרצל. הוא למד נגרות בבית ספר מקצועי "תל ברוך" ועבד כנגר עם אביו עד לגיוסו.

תכונות שאפיינו אותתו: חברותי, אהב לעזור וכיבד כל אדם ובעיקר את הוריו ואחיו.

אהב את המדינה בכלל ואת הצבא בפרט. אחי אהב מאוד לשמוע מוזיקת דיסקו ורוק כבד, ובכדי לא להפריע להורי הוא בנה צריף בחצר הבית ביפו, שבו היו מתאספים חבריו לשמוע מוזיקה וכך מנע את הידרדרותם לפשע.

הוא התגייס לצה"ל ב-7.1.1973 והוצב לפלוגה י' בגדוד 79, חטיבה 401 כלוחם חרמ"ש על גבי נגמ"ש M 113, ושאף לקצונה ולקריירה צבאית בחיל השריון.

יומיים לפני המלחמה פגשתי אותו ברפידים שבסיני, והוא מאוד השוויץ והתגאה בפני חבריו על היותי קצין צעיר-סג"מ (אני הייתי בן 22).

עם תחילת מלחמת יום הכיפורים ב-6.10.1973, אחי ו- 6 לוחמים נסעו בנגמ"ש לחלץ חיילים ממוצב מילאנו, מזרחית לקנטרה שבגזרת תעלת סואץ.

בדרכם למוצב, בשעה 16:00, נורה על הנגמ"ש טיל סאגר, וכל שבעת הלוחמים נהרגו במקום (בן 19 היה במותו).

הוא הובא לקבורה בישראל רק לאחר חצי שנה (בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל).

אחי יישאר תמיד צעיר לנצח-בן 19.