N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורי רבי

חיל השריון
חטיבה 7
קרב העיר סואץ

הייתי עם הטנק שלי בפתאי העיר סואץ והיו הרבה שניסו לחדור לעיר.

היו הרבה נפגעים מכוחתינו.

פתאום מופיע נגמ"ש עם הרבה לוחמים, כולם עטופים בטלית , ואני מזהיר אותם מהמלכודת אש של המצרים.

הם ממשיכים, המצרים יורים אש תופת ושום חייל לא נפגע.

אני צועק בקשר שמע ישראל ורואה לפני נס גדול.

הם אוספים את כל הפצועים וממשיכים לכבוש את העיר, נס גדול היה שם