N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יואל פסטרנק

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

היינו בקילומטר ה- 101, המג"ד שאל אותי- "ג'נג'י, מה עם השבויים".

אמרתי לו שיהיה בסדר ואז הטנק שלו חטף פגיעה ישירה נהרג במקום.

יהי זכרו ברוך.