N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פרופ' בנימין וולוביץ

חיל השריון
חטיבה 164
קרבות הבלימה – תל סאקי

בויקיפדיה, בערך על תל סאקי, כתוב רק הפסוק הבא "ביום השלישי של המלחמה, במקביל לירידת הסורים מהתל נשלח תחת אש כוח חילוץ שלישי, אותו הוביל המג"ד, יורם יאיר. כוח זה הצליח להגיע למוצב, והופתע לגלות בו 28 לוחמים שהצליחו לשרוד לאחר ששהו במשך כ-30 שעות בבונקר".

הסיפור הנ"ל לא סופר ולא פורסם מעולם - סיפור החילוץ הרפואי של החיילים והפצועים במלחמת יום כיפור מתל סאקי ברמת הגולן, מפי הרופא שחילץ את הפצועים.

מספר פרופ' בנימין וולוביץ, שהיה רופא גדודי במלחמת יום כיפור בגדוד 92. ביום השלישי למלחמה, בתאריך 8.10.73 במהלך הקרבות ברמת הגולן, שמעתי בקשר הפיקודי שיש נצורים בתל סאקי הזקוקים לחילוץ ולטיפול רפואי.

מסתבר שקדמו לחילוץ שלנו שני חילוצים שהסתיימו במותם של כל המחלצים. נסענו במהירות לכיוון המוצב, מלווים בגדוד הסיור והגענו לפתח הבונקר בתל סאקי. לאחר שדילגתי מעל חייל הרוג שהיה מוטל בפתח המוצב, שאלתי "האם יש כאן שריונאים".

בתוך המוצב הסתתרו החיילים שלנו עם רימונים בנצרה פתוחה, מוכנים להשליך אותם על כל חייל סורי שיכנס למוצב. הייתה דממה קצרה ולאחריה הרגשת רווחה בקרב החיילים הנצורים, שהבינו שבאנו לשחרר אותם.

מיד החלו לצאת מהמוצב חיילים, ביניהם החובש של המוצב שנראה המום. נכנסתי יחד עם החובשים שלי לתוך הבונקר והתחלנו בפינוי הפצועים. בתוך הבונקר שכב גם מפקד המוצב מנחם אנסבכר, שהיה פצוע בראשו.

הפצועים הוצאו מחוץ למוצב לקבלת טיפול רפואי. רק מסוק אחד הצליח לנחות כדי לפנות את הפצועים הקשים, כיוון שזמן קצר לאחר מכן החלה הפגזה סורית על התל, שהכריחה אותנו להתפנות מהר מהשטח יחד עם כל שאר הפצועים.