N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמעון אפריאט

חיל השריון
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

היינו שייכים לגדוד הרפואה של אוגדה 162.

חצינו את התעלה בעזרת הליקופטרים, ובאותו זמן היו קרבות אוויר מעלינו.

היו צריכים להעביר את כולנו מאזור אחד של התעלה בסיני לצד השני, לעיר סואץ, ושם היינו צריכים להחזיק את הקו. כל זאת למען שיחות 101.

אלה שיחות שלום בין ישראל למצרים על 101 קילומטר מקהיר, שם בעצם היו השיחות על הפסקת האש.

באותו מקום ניהלו משא ומתן, ואנחנו איבטחנו את השיחות על השלום בנושא הזה. היו הרבה שמירות וסיורים.