N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמעון אפריאט

חיל השריון
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

תמונות מהשטח בתעלת סואץ. שומרים על הקו בזמן שיחות 101 קילומטר.