N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד ברדה

חיל השריון
חטיבה 14

מלחמה אכזרית שנכפתה עלינו.

עשרות פצועים והרוגים שפונו לנקודה "טרדה 56", תחנת טיפול בפצועים.

רגעים של צחוק, בכל פעם שניסיתי לאכול משהו היתה התקפה של מטוסי אויב .

החבר'ה צעקו לי "תאכל בלילה".