N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנן צור

חיל השריון
חטיבה 11
קרב השריון ב-14 באוקטובר

בתחילת המלחמה הוקפצתי לחזית הדרומית.

השארתי בבית את אישתי ושלושת ילדינו.

אני הייתי מפקד פלוגה א ("אלקטרה"), גדוד 226 חטיבה 11. הפלוגה בפיקודי השתתפה בקרבות הבלימה, מתקפת הנגד, קרבות השיריון הגדולים בסיני וחציית תעלת סואץ.

רגע אחד שזכור לי במיוחד, היה כאשר חברי זאביק מהפלס''ר של הגדוד אסף אותי עם הג'יפ שלו.

בדרך אל התדריך של המג"ד, נתקלנו בחייל קומנדו מצרי כאשר נשקו מכוון כלפינו. מיד פרקנו מהג'יפ וחיסלנו אותו עם הרובים האישיים שלנו. והמשכנו לנסוע.