N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודית עשור

התחתנתי עם אהוב ליבי שמעון עשור בזמן המלחמה בבסיס.

האורחים היו המילואימניקים של הנ"מ. שמלת הכלה היתה מדים.

זכור לי לילה אחד, שבו ביקשתי משמעון ללכת לישון בשוחות. בבוקר התברר שטיל פרוג התפוצץ על המגורים שלו.

ב- 24.10 השנה היינו אמורים לחגוג 50 שנות נישואים עם חמישה ילדים ו- 14 נכדים. הסרטן ניצח אותו לפני שלושה חודשים, אחרי מאבק ממושך.