N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם בר דוד

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

בתאריך 13 לחודש בשעת לילה מאוחרת, סוללה של גדוד 412 מילואים שמפעילה תותחים של 175 מ''מ חדרה לתוך סוריה, כחמישה קילומטר, כדי להשיג טווח לשדה התעופה של דמשק ולהצדיק את מה שממשלת ישראל אמרה שדמשק בטווח הארטילריה של צה"ל.

הביצוע היה של חיילים מתנדבים ובוצע בשלמות וללא נפגעים.

המפקדים היו רס"ן ישראל בר לב ז"ל ועוזרו סגן משנה אברמוביץ.