N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מיכאל רב

חיל השריון
חטיבה 421
ללא קרב ספציפי

תדריך של חיים ארז, מפקד החטיבה, לגבי צליחת התעלה והצורך להבטיח שהטנקים הצולחים ראשונים יהיו עם מיכלי סולר מלאים.

הובלתי מיכלית סולר אל גדות התעלה, שם תידלקתי כל אחד מכ-18 הטנקים שעלו על דוברה בדרכם לגדה המערבית.

לא נורתה אלינו אש והיה מין רוגע. בסיום התדלוק חזרתי עם הג'יפ והמיכלית לאיזור טסה.

זו הייתה הפעולה שבעיני הייתה המשמעותית עבורי במלחמה.