N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שולמית בוקאי

חיל השריון
חטיבה 188
ללא קרב ספציפי

מזכרוני אדיר היה רב סמל שהגיע אלינו למשרד מידי יום, עם עייניים כחולות יפיפיות וחיוך גדול ורחב.

בחור יפייפה, ועם המון עקיצות חמודות כלפי כאשר אני הייתי חיילת חדשה בגדוד והייתי מן הסתם ביישנית.

לימים, לאחר שנשבה, שמעתי על ההתנדבות שלו להילחם ועל האבא שחיפש אותו בכל מקום אפשרי.

נעצבתי מאוד לשמוע על סופו המר. אך החיוך שלו תמיד תמיד זכור לי כאור באופל.

יהי זכרו ברוך.