N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שקל יוסי

ללא קרב ספציפי

הגענו ביום הראשון של המלחמה מניו יורק, שלושה קצינים ששרתו בסיירת שקד. נמרוד בריל, דודו מן ויוסי שקל.

כל השרות הצבאי שלנו היה בתעלה ועזה.

בשדה נאמר לנו שבצפון יש קרבות הגנה, ועדיף שנצטרף לכוחות שם. התארגנו ובלי ציוד עלינו לראש פינה והצטיידנו בנשק שבויים והרוגים. הצטרפנו לגולני ונענו צפונה.

ושם נפגשנו עם יואב גולן (לוי) ז"ל, שהיה מגיבורי המערכה.

יואב שאני נושא רסיס מעזה מהיתקלות משותפת. הוא מיד המליץ שנצטרף לגדוד 51, ומאחר שלא היה לנו מושג במספרי הגדודים בגולני שאלתי אם יש עוד מספרים, אמר 12.

הצטרפנו לארווין עד למזרעת בית ג'אן, ומשם המשכנו לפאיד להצטרף לחברנו משקד.

יואב האמיץ נפצע בפשיטות מעבר לתעלה, וההחלטה שם בשבריר שנייה לבחור 12 על 51 אולי הצילה את חיינו!!