N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

‫בן ציון ראובני‬‎

חיל הקשר
חטיבה 679
ללא קרב ספציפי

התחתנתי עם אשתי שושנה בערב יום שלישי - 02.10.1973.

בפרוץ המלחמה, ביום שבת (כיפור) הייתי מפקד איזור גיוס בצפת, אליהו שחרור היה אחד החיילים שגייסתי.

אליהו היה בסיירת שריון, על הפגיעה בג'יפ שלו שמעתי בקשר החטיבה, אורי אור היה מפקד החטיבה.

כאשר נכנסנו למובלעת הסורית הכבושה לכיוון הכפר חאלס, ראיתי את הג'יפ המרוסק שאליהו שחרור נהג ונהרג בו....

אליהו היה בחור חכם, פיקח חייכן ופייטר אמיתי. הכרתי את הוריו אחיו ואחותו, ילידי צפת כמוני.