N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צביקי שמעוני

חיל השריון
חטיבה 14
המתקפה המצרית ביום הראשון

כששמעתי את היבבן ברשת הקשר הגדודית, בסביבות השעה 14:00, הבנתי מיד שהחלה ההתקפה.

מייד רצתי עם הציוד לחניון הטנקים שלמטה וצעקתי לכולם לרוץ אל הטנקים ולהניע. עליתי על הטנק, העלינו את שארית הציוד ונתתי פקודה לאלטמן הנהג להניע.

מיד החלו פגזים להתפוצץ במגרש הכדורגל שצמוד לטנקים, ויצאנו בנסיעה מהירה מהחניון והתרחקנו ממוקד ההפגזה.

מרחוק ראיתי תמרות עשן עולות מאזור טסה – מפקדת הגדוד שלנו. תוך כדי תנועה המשיכו להתפוצץ פגזים רבים, ולכן ניסיתי לסגור את מדף המפקד למצב חריץ.

מכיוון שנתקלתי בבעיות בנעילת המדף – השארתי אותו במצב מאונך.

מבעד לאפיסקופים ראיתי את התפוצצויות פגזי הנפיץ והזרחן, ובתחילה היה די מבהיל!

נענו מזרחה ולאחר מכן דרומה, חצינו את ציר טליסמן והגענו לאזור ה"ממוס".

ניצן המ"פ נתן פקודה להתארגן. הסתבר לי שאף אחד מהכלים לא נפגע בהפגזה על התעוז, אך רק הטנק של אלון אילת – מ"מ 2 נמצא מאחורי.

ניצן נתן לנו הוראה להמתין, ובעצמו נסע לחפש את יתרת הכלים (1א נסע לאסוף את צוותו מהמחסום, 1ב תעה והצטרף לכוח הסמ"פ).

אנשי הצוות שלי עדיין לא תפסו שזה אמיתי, למרות שבקשר פנים תיארתי להם כל הזמן מה שאני רואה בחוץ.

קיבלנו פקודה בקשר לנוע מערבה לעבר מעוז פורקן, הכול בהתאם לתרגולות שהכרנו כל כך טוב. התחלנו בתנועה מערבה, כאשר אני מנסה לתמרן בין התפוצצויות הפגזים שנופלים סביבנו.

הייתי עולה על רכס, תופס עמדת תצפית ונע קדימה, כשמ"מ 2 מחפה מאחור. כך התקדמנו מגמה אחר מגמה לעבר ציר התעלה.

ניסיתי למדוד טווח לעבר הרמפות ולזהות את הכלים שעליהן. לפתע הייתה פגיעת פגז ליד הטנק שלנו.

מיד פקדתי נהג קדימה מהר והתרחקנו מהמקום.

ניצן הורה לי בקשר לנוע צפונה ולתפוס עמדות על סגול 262 – רמפה בולטת שנועדה לשלוט על מעוז פורקן.

מכיוון שהייתי הכלי היחיד מהמחלקה, נעתי בשטח חשוף ללא חיפוי של טנק אחר לעבר העמדה המוכרת לי היטב. תוך כדי תנועה זיהיתי טיל שעובר לפני הטנק.

מיד דווחתי ברשת הקשר לכל הכלים שישימו לב: יורים עלינו טילים, עם תיאור מדויק איך הם נראים. חציתי שוב את ציר טליסמן, הפעם צפונה. כל כלי הנשק היו טעונים, פגז חלול בתותח, ועוזי בהתקן שעל הצריח.

ואז נורה לעברנו טיל סאגר ובשנייה האחרונה עוד הספקתי לזהות אותו משמאלי.

גוש שחור ולהבה מאחור – בגובה טבעת הצריח.

את הפיצוץ איני זוכר. לכמה שניות איבדתי את ההכרה, וכזו שבה אלי מצאתי עצמי מתגלגל בגובה מעל הצריח! הדף הפיצוץ העיף אותי כלפי מעלה! בעת הנפילה נחתתי על מכסה המנוע ומשם על החול. כשהתאוששתי על החול וקמתי...