N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פרידריק ליטבר

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

הייתי חניך בקורס מכים חרמש מקנס ברשת.

המלחמה תפסה אותנו במחנה עוז למרגלות יבא"ח 512.

מבנה מטוסים מצרים הפציצו את המתקן.

אנו לא ירינו כי לא היתה פקודה ולא רצינו להיזרק מהקורס.

שעטנו כל הפלוגה לכיוון התעלה, הגענו לטסה ושם צירף אותנו מח"ט 14 אל"מ אמנון רשף לכוחותיו.

כפלוגת סיור, בלילה הראשון עלינו על מארב קומנדו מצרי והשמדנו אותו.

איבדנו נגמ"ש שחטף 2 אר.פי.ג'י. ונסע עד לטסה. עד לצליחה, תפקידינו לשמור על טנקים באגפים, לתצפת, לפנות פצועים ולרדוף אחרי קומנדו מיצרי בעורף.

בלילה של ה- 15-16 עברנו לחטיבה 421.

צלחנו את התעלה ב- 16.10 על תמסחים והשתתפנו בפשיטה משוריינת במסגרת חטיבה 421 על בסיסי טילי נ"מ מצריים. סייענו לטנקים איפה שהח"יר המצרי שוטט.

סיימנו את המלחמה במבואות איסמעליה.

היה לנו מזל ומ"פ מעולה שקרא למלחמה "תרגיל פלוגה לפי תורת לחימת שיריון".

4 מחברינו קיפחו את חייהם, יהי זכרם ברוך.

אני גאה שהייתי שם בהיסטוריה, גאווה שלחמתי עם חברה מעולים ולא מתבכיין.

תמונות ממצרים: קו הפסקת אש בציר וודאות 24.10. סיום קורס מכים במצרים. צוות נגמש צ-750241, הראשון על אדמת מצרים, בטקס סיום לפני הבמה, בנוכחות מפקד אוגדה 143 אלוף שרון ז"ל. המח"ט חיים ארז יבדל לחיים ארוכים