N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יונה אשכנזי

חיל השריון
חטיבה 401
מתקפת הנגד של 8 באוקטובר

מלחמת יום הכיפורים החלה כשהייתי חייל בשירות סדיר בצריפין.

הבנתי שמדינת ישראל בסכנה קיומית והחלטתי לרדת לסיני. שם הצטרפתי ליחידת חרמש שהוקמה וכו' תה כוח סטודניק ע"ש המ"פ. ביחידה היו 9 נגמ"שים שכונו זלדה.

בקרב בגבעת העמודים נפגעו 4 נגמ"שים כולל נגמ"ש המ"פ שנשרף כולו.

בעקבות הקרב הזה וקרבות נוספים ממזרח וממערב לתעלה הוכרתי כנכה צה''ל הלום קרב.

אליהו חג'אג' היה חבר שלי מגדוד 46 שלחם לצידנו באותה חטיבה. הוא נהג במיכלית דלק שנפגעה ונשרפה.