N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי הורדי

חיל החימוש
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

במלחמה הייתי בחולייה טכנית, אק״מ מסדנא גייסית 650, שסופחה לאוגדה 162 (אוגדת ברן).

התחלנו בכיוון תעלת סואץ וחצינו את התעלה ב18.10.73. את המלחמה התחלנו במחנה בלוזה, שם הותקפנו על ידי מטוס קרב ׳ לובי׳ אשר ביצע יעף אחד נמוך מאוד, עד כדי שיכולתי להבחין בטייס היושב בקוקפיט.

המשכנו בציר כרטיסן עד למחנה טסה, בדרך המצרים תקפו אותנו בטיל פרוג, כולנו השתטחנו על הקרקע וירינו לעברו בנשקים האישיים. מטסה ירדנו בציר עכביש על גשר הדוברות למעוז מצמד, שם חצינו את התעלה על גשר הדוברות בצפון האגם המר הגדול. והתקדמנו שמאלה לכיוון העיר סואץ.

הגעתי לק"מ ה-101 למתחם של מחנה תותחנים.