N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רפי אדרי

חיל הים
בסיס אופירה (מרחב שלמה)
קרב האוויר הראשון

בוקר ה-6/10/73.

חייל צעיר בן 19 משרת על הספינה אח"י בת ים בבסיס חיל הים בשארם, כשלפתע קיבלנו הוראה ממפקד הספינה לעלות על מדים כשברקע לחשושים על משהו שעומד לקרות.

תפקידי בספינה היה טכנאי קשר, ובעמדות קרב שימשתי כמספר 2 על תותח אורליקון 20 מיל"מ שהיה ממוקם בסיפון העליון בכניסה לגשר הפיקוד.

בשעה 13:00 שוב קראו למפקד לעלות לחמ"ל הבסיס ,לשיחה אצל המז"ר לקבוצת פקודות עקב המצב שהתפתח להבנה שאכן מלחמה בפתח. בדיוק בשעה 14:00 נשמעה אזעקה בכל שטח הבסיס אותה הפעיל מפקדי מתוך החמ"ל, תוך כדי שהוא רץ אל הספינה.

זכורני היטב שכל מכשירי הקשר בגשר הפיקוד זעקו חירום 3 , קוד לפתיחה באש.

מתקפה של 28 מיגים שהחלו להפציץ בבח"א 29 דרך סוללת ההוקים שהגנה על הבסיס, דרך צלחות הטרופו שהיו ממוקמות על החוף מתחח ליישוב אופירה ובכך נותק הקשר של מרש"ל לצפון, לאחר מכן הגיעו לחיל הים - וכאן מתחיל הסיפור שלי .

זכורני היטב שהיה רעש נוראי וכל כלי השייט שהיו בבסיס פתחו באש מכל הבא ליד כנגד כל המטוסים שהיו באויר.

מספר אחד על התותח היה רס"ר הספינה גדעון לבשטיין ז"ל, כשאני משמש כמספר 2. תוך ירי מסיבי זכורני מיג 17 שירד מאוד נמוך לכיוונינו, וגדעון פגע בו בגחון במספר פגזים.

המיג העלה עשן ותוך כדי סיבוב בקשת גדולה נפל למים.

סיפור הקרב הזה נמשך כארבע דקות כשבסופו הופלו 7 מיגים. כאן כבר הבנו שהמלחמה החלה, נתפסנו בהפתעה מוחלטת וללא מוכנות, נדרשת למצב שכזה. כעבור יומיים קיבלנו אישור מהחמ"ל שאכן אנחנו פגענו במיג וגרמנו להפלתו.

חלפו מספר שנים ולימים אני קורא על הקרב האוירי הראשון של מלחמת יום הכיפורים מעל שארם בדגש לסיפורו של טייס הפנטום אמיר נחומי (אחד מתוך שניים) שהספיקו ממש בשניות האחרונות להמריא מבח"א 29 לפני שהמיגים הפציצו את מסלול ההמראה .

סרן אמיר נחומי פגע והפיל 4 מיגים.

צוות הפנטום השני שכלל את סגן שאקי פגע והפיל 3 מיגים ובסה"כ 7, מה שמותיר סימן שאלה לגבי המיג שהפלנו הגם שמפקד הספינה מייק אלדר זוכר היטב ומאשר זאת.

מבלי לגרוע מתהילת הטייסים שהשתתפו בקרב, הרי שסיפורו של אמיר נחומי שניכס גם את הפלת המיג הרביעי קצת שיבש לי את הקונספציה לה שוייכנו ואותה אימצנו לאורך זמן, ובמיוחד לאור העובדה שהפגיעה במטוס חרוטה היטב בזיכרוני.

לימים עבר להתגורר לידי בקיסריה שמוליק בן רום, תת אלוף במיל' שהכיר את כל הנפשות, נשוא הסיפור ובאוגוסט 2022 הזמין אליו את יפתח ספקטור, תת אלוף במיל' שגם הכיר את כולם. נקראתי לתחקור קצר על כוס קפה על מנת לשלול את האפשרות שאני מערב דמיון עם מציאות בפרספקטיבת הזמן.

המסקנה הייתה שכנראה גם אנחנו וגם נחומי פגענו.