N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד זליגר (דודו)

חטיבה 217
מארב הקומנדו המצרי ברומני

מדובר על ג'יפ של פלוגת הסיור של החטיבה 217.

נשארו לנו 2 ג'יפים, ירדנו לכיון התעלה לאחר גדוד 113 של החטיבה הגיפה היו הסמח"ט גיורא חייקה והמפ"א צביקה ואני צביקה נהג.

גיורא חייקה ישב ליד המקלע.0.3 ואני ישבתי אחורנית כקשר.

ירדנו לכיוון בלוזה. כאשר התקרבנו לאזור בלוזנשה, נשמעו יריות ואז המח"ט (נתקה ניר), ביקש שנצא חזרה לראות מה קורה שם. ואז חזרנו צפונה.

כאשר התקרבנו לאזור רומני נפתחה אש תופת מגדוד קומנדו על ג'יפ שלנו, ורק אני עם העוזי שלי השבתי אש, אש אוטומטית.

למזלי ערב קודם הכנסתי לגיפ כ-11 או 12 מחסניות של עוזי.

צביקה הנהג נסע במהירות רבה. וכך יצאנו מהמארב ההוא ללא נזק.

הקרב לקח כמה שעות והיה קשה. כי רק אני השבתי אש.

עליי לציין שזה קרה בשעות הבוקר, בין 7 ל-8 בבוקר, והייתה לנו הפתעה מוחלטת