N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מאיר עופרי

חיל הרגלים
ללא קרב ספציפי

בדרך לראש הגשר/חצר המוות.

הדרך רצופת הפגזות ועשרות גופות של חיילי צה'ל

מונחות שורות שורות, חלקן מרוטשות עם מדים וחלקן עם בגדים אזרחיים מכוסות בשמיכות ובכל מיני חצאי כיסויים ספוגות בדם.