N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מאיר ורטהימר

קרבות הבלימה בגזרת התעלה

מחנה שיבטה.

היינו אמורים להיות בצפון, אך לאחר שחטיבה אחרת הקדימה אותנו ולקחה את הטנקים המיועדים לנו, הוסענו לשיבטה כדי לקחת את הטנקים של קורס מט"קים שהושארו ע" י הקורס " מפורקים" ללא תחמושת, סולר וכדומה.

זיוודנו את הטנקים וחימשנו אותם.

בדרך לבונקר תחמושת כדי להביא רימונים לטנק פגשתי את אילן, עלם חמודות. הכרנו מצ"פ בגדוד 82, ושוחחנו.

אילן סיפר לי שרק ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, הוא התחתן.

הגענו לדרום התעלה על זחלים. בשעות הערב "נכנסנו" לקרבות עם חטיבה מצרית, קרבות שנמשכו ללא הפסקה עד למחרת.

לתדהמתי שמעתי כעבור זמן קצר שאילן נהרג באותו לילה.

אני נושא את זכרו מאז במיוחד לאור מה שסיפר לי בדרך לבונקר התחמושת בשיבטה.

יהי זכרו ברוך.