N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי מלכה

חיל הרפואה
קרבות הבלימה – נפח

לאחר התארגנות במחנה דוד, הקמנו גדוד רפואה באופן הכי חפוז.

יצאנו לרמה הסורית. את הלילה הראשון עשינו בחוף האילנות להמשך התארגנות. את הנפגעים הראשונים קיבלנו בסמוך לשפך הירדן הזנה כפולה הביאה לפיצוץ התותח וגרמה לנפגעים.

הגענו אחה"צ למנחת המסוקים של נפח, ומיד קיבלנו הפגזה על המנחת. התחבאנו במעברי המים.

המ"פ, נהג אגד מקידרון החל מזיז את האוטובוסים, ומפזר אותם. היו מלאי ציוד רפואי.

אחרי כשעה התבררה המהומה... ביקשו מישהו שמדבר ערבית\מרוקאית, צעקתי אני.

הובאתי למרפאה של נפח, שם שכב טנקיסט מרוקאי שנפגע וסיפר שירה פגזים לא על מנת להרוג, אלא להודיע שהוא פגוע גפיים ולא יכול לנוע. ואכן החבר'ה מן הסיירת איתרו אותו, והוא הובל לטיפול ולחקירה.

ממנו למדנו שיש חטיבת שריון מרוקנית שהובאה כתגבורת לצבא הסורי.

בהמשך ליד חאן ארנבה בו פתחנו תאג"ד היינו עדים לנפילת מטוס קרב פאנטום שלנו שהיתרסק לרסיסים לא מצאנו את הטייס. אולי צנח לפני? יש לי צילומים.