N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביטל למברסקי

חיל הרגלים
אחר
קרב העיר סואץ

50 שנה! פשוט בלתי נתפש איך זה נראה ומרגיש כאילו לא מזמן ..הריחות , הקולות, המראות עדיין חרוטים בעוצמה. דברים שלא ניתן להוציא מהראש ... אבל את חלק מאיתנו הוציאו מהדעת 😓 לו ניתן היה לעצור/לשנות הכל היום, לקבל את ההחלטות הנכונות, לתכנן, לחשוב רגע.

השעה הייתה סמוך ל-10:00 בבוקר, סיימנו לטהר באש בהצלחה תעלות מבוצרות ביעד מצרי. מאות מטרים בודדים מתעלת סואץ מצידה המערבי, חיילים מצרים פותחים אש מהעמדות ומחוסלים. יאיר הראל סמ״פ של קורן נפגע קשות בעיניו וחולץ אחורה מהתעלה.

בסיום חוזרים ועולים על הכלים להמשך תנועה.. הבי.טי.אר (נגמ״ש רוסי, שלל מששת הימים) השני בטור, עמוס בלוחמים בפיקוד יואל שרון, חוטף פגיעה ישירה מטנק מצרי. 16 הרוגים!

דודי פטאל, רפי רז , נסים חתמי , מושיק בן-דור , אילן גרוף , אלי יומטוביאן , אורן הדרי , דני בירנבוים, יהודה נפה , שמואל מינטוס , אבישי שער , אורי כהן , אריה בראופמן , יורם וויס , יוסי בריברם , יואב קנט.

חברים, פקודים, לוחמים, בחורים טובים. תום נעורים וחלומות לעתיד מבטיח נגדעו באחת .. חילוץ החברים תחת אש, קשה קשה ..

״אחים לנשק״ היא לא קלישאה. הם ממש האחים שלך בקרב, אבל אין זמן עדיין להפנים, להתאבל ולנסות להרגיע.

זה יגיע ובחוזקה בהמשך. כרגע הפקודה: נכנסים מיידית לעיר סואץ. חטיבת המילואים של הצנחנים שם בקרב קשה יש צורך לסייע בקרב ובחילוץ הפצועים הרבים. המודיעין מאמ״ן חסר (שוב 😡..)

נוסעים בטור כמו במצעד יום העצמאות , ההערכה - מעט חיילים מצרים בעיר , לא צפויה התנגדות. לרגע - הקלה של תמימות. נכנסים בלי יריה אחת עד כיכר העיר, הבניינים גבוהים, 4-5 קומות. הרחובות צרים, צרים מאוד, קשה אפילו להרים את קני המקלעים לגגות...

ואז זה מגיע! בבת אחת מאפס למאה - אש תופת מחלונות , גגות ומכל הכיוונים -מטווח של ממש. ואנחנו מטרות. הרוגים, פצועים, רעש, עשן, אין יד מכוונת בשלב זה. גוזה המושבניק הנהדר ממושב משמרת נהרג על המקלע שלו.

נומקין הבלונדיני החייכן מיהוד מיד אחריו, עוד ועוד חיילים נפצעים ונהרגים. פיזור אינסטינקטיבי, כניסות ספורדיות לחדרי מדרגות, קרבות מטווחים קצרים, כך עד הערב והחשיכה.

במקביל מתארגן כוח שלנו בפיקוד שלום קורן ומיקי טוניס לחלץ 60 צנחני מילואים התקועים במספר בתים בעיר, יוצאים ונכנסים תחת אש ומחלצים אותם החוצה. הכלים ללא שרשרות זחל אלא צמיגים.