N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוקי הסמן

חיל הרפואה
קרבות הבלימה – נפח

אני חוג"ד נפח ואחראי על כול החובשים ברמת הגולן במוצבים.

14:00 אחר הצהריים, מטוסי מיג תוקפים את נפח. פוגעים בחדר חובשים, במרפאה ובבונקר אחד.

חשבתי יום קרב נוסף!!. מתארגנים בבונקר תאג"ד לקבלת פצועים! וגל הפצועים מגיע.

יש לנו שני רופאים וארבעה חובשים. גלים גלים מגיעים הפצועים.

אני מרכז הלוגיסטיקה במיון הפצועים (חללים). טיפולים מצילי חיים וחומרת פציעה מצד אחד לטיפול, ומצד שני מיון לפינוי נפגעים ברכבים שגויסו לפינוי הפצועים.

מגיעים בכמויות עד לפנות בוקר, כשקיבלנו פקודה על פינוי כללי. פיניתי נגלות של נפגעים בנגמ"ש שלנו. בסבב הפינוי אני נתקל בחברי זאב בשטח כינוס הטנקים. לאחר הפינוי הכללי נותרנו לבד 12 לוחמים וקצינים בבונקר החמ"ל.

טנקים סורים עולים על נפח. שני לוחמים, סמל מבצעים וסמל מודיעין, משמידים שני טנקים T55 על הגדרות.

נשארים בנפח עוד יממה, עד בוא כוחות טנקים של מילואים. מגיעים לשטח כינוס ראש פינה ומחזירים את שאר הכוח לנפח. מקבל הוראה לפרוס תאג"ד בחרמון התחתון. מקבלים את נפגעי גולני עד לכיבוש ההר, אני בין הראשונים שעולה עד לרכבל העליון.

מצד ימין של הדרך שוכבים החללים שלנו. מחזה מזוויע שלעולם לא אשכח