N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סטרול ריקי

חיל הים
בסיס חיפה
ללא קרב ספציפי

בסיס חיל הים בראש הנקרה, ואני מוכ"מת חדשה שרק סיימה קורס מוכמות.

המטוסים התחילו לחלוף מעל ראשינו ביום הכיפורים בעודי במשמרת צהריים.

כעבור יום של הפגזות, הוחלט להעביר אותנו לבסיס חיפה. זוכרת את רחובות חיפה חשוכים, ואת הזמן שנדרש להגיע לביתי במטולה.

לא ראיתי את הבית בחודשים הראשונים, וכאשר הגעתי בפעם הראשונה, התברר שגיסי נעדר בסיני.

מלחמה ארוכה שבה איבדתי חברים ועברתי רגעים של פחד וחשש.