N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ברוך גנות

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
מבצע קינוח

"גילי קפץ לגרור אותו למחסה- נפגע ונפל"

את גילי הכרתי בקורס טיס. בהמשך עברנו ביחד לסיירת גולני.

רגע אחד שזכור לי במיוחד מגילי: מטוס המיג הסורי חג מעלינו, התיישר והנמיך אלינו. הוא טס ממש מולנו והטיל פצצות. חלק ירו אליו וחלק תפסו מחסה. פצועים והרוגים.

גילי ניער מעליו האבק והתייצב על הדרך עם דקר החבלנים שלו כדי להמשיך במשימה ולפתוח הציר למוצב 104 מהצד הסורי.

כזה היה גילי. ממוקד מטרה, נחוש ואמיץ לב.

כעבור ימים ספורים, עלתה יחידתינו, סיירת גולני לקרב לילי לכיבוש החרמון. המ"פ ויניק שהלך בראש הכח נפגע מאש סורית.

גילי קפץ לגרור אותו למחסה- נפגע ונפל. אומץ לב ומצפוניות - כזה היה גילי בחייו ובמותו.