N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בנימין ליאון ז"ל

חיל השריון
חטיבה 7
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

מלחמה זה דבר מסריח. אתה יושב עם מישהו מעשן סיגריה ואחרי רבע שעה מודיעים לך שהוא נהרג.

כשנגמרה המלחמה עושים לכבודך מסיבה שחזרת אבל אתה מרגיש כאב פיזי של מצפון, ובוכה כל בלילה על החברים שנשארו מאחור.

התמונה של סבא מדליק לך סיגריה אחרי המלחמה מדליקה את כולם, אבל אתה נשבר שאתה רואה אותה.

פעם בשבוע תתעורר בבהלה בלילה ונצטרך להרגיע אותך ולהגיד הכל טוב.

כשכבר תאבד מעט את את הצלילות ונשאל אותך על מה אתה חושב בצפירה? אתה תגיד: מתגעגע לחבר'ה.

(נכתב ע"י עמית ליאון, בנו של בנימין)