N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב ליבמן

חיל השריון
חטיבה 421
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

מוצאי יום כיפור, מגיעים לימ"ח בשדה תימן בסביבות שעה 19:00. חושך רעש ומהומה.

חיילי מילואים, חלקם במדים ורובם על אזרחי, מתכנסים למסגרות שלהם. מחסנים פתוחים, הנשקיות פתוחות, ציוד זרוק על משטחי הבטון לפני המחסנים, וכל אחד מארגן לעצמו מדים ונשקים ללא רישום.

ההצטיידות הייתה רצופה תקלות. לטנקים חסר היה מכשירי קשר, מקלעים, משקפות וזיווד נוסף לנהגים.

לפנות בוקר, ב- 7/10 באין מובילי טנקים, יצאה החטיבה לכיוון הגזרה המרכזית על שרשראות, כשהיא נכנסת לתחנות הדלק לפני באר שבע ומתדלקת את הכלים.

הגענו עם חשכה לחניון באזור אום חשיבה והתארגנו להגנה מיחידות קומנדו מצריות שהסתובבו בשטח.

בלילה הותקפנו במתקפת פרוגים וטילים שכוונו לאום חשיבה. בבוקר ה-8/10 התקבצה החטיבה בפיקוד חיים ארז על ציר החת"ם.

היינו אמורים לרדת לגזרה הדרומית. אח"כ היה שינוי וחזרנו לגזרה המרכזית והיינו על ציר טליסמן.

ליחידות הסיור של החטיבה היו משימות של תצפיות והובלת דרגים, והיינו צמודים למפ"ק הגדוד. החטיבה עצמה נלחמה על מתחם חמוטל וחילצה את אנשי מעוז פורקן.

בימים הבאים היינו במשימות של אספקה וניוד. ב-14/15/10 נערך קרב קלאסי של שריון מול כוחות מצריים שניסו לתפוס שטחים נוספים. זה היה אחד מקרבות השריון הגדולים בהיסטוריה, והושמדו עשרות טנקים מצריים.

זה היה גם היום שחלה תפנית במלחמה לטובתנו. לנו היה הכבוד לתצפת על הקרב ולהבין מהי לוחמת שריון. ירדנו לאזור ציר עכביש והבנו שאנחנו מתכוננים לצלוח את התעלה. כל החטיבה ירדה מערבה על ציר עכביש והתחילה בהכנות לצליחה.

נאמר לנו שהחטיבה תהייה הראשונה לצלוח את התעלה.

כל הפקודות למפקדי הכוחות בשטח. כוחות הסיור עסקו במשך היום בלווי שיירות של תחמושת דלק ומזון לטנקים שהתחילו להתארגן. בגרירת גשר הגלילים הבנו שהמבצע מאוד מורכב, ויחידות נוספות התרכזו ביחד למשימות . לא אכנס לכל משימה של כוח זה או אחר (רק בדיעבד הבנו את הרכב הכוחות).

הטנקים הראשונים צלחו את התעלה לאחר לילה של קרבות עזים מטווחים קצרים לפנות בוקר, על גבי התמסחים (דוברות). כל החטיבה עברה על גבי גשר התמסחים לצד המערבי של התעלה באזור תעלת המים המתוקים, מחנות אבו סולטאן ויותר מאוחר לצומת צח.

שם ספגנו התקפות ארטילריה וניסיונות של ח"א המצרי בעזרת מסוקים לפוצץ את גשר התמסחים, ניסיונות שלא צלחו. שני מסוקים גדולים הופלו בינתיים. הטנקים החלו משמידים בסיסי טילים וניהלו קרבות עם כוחות מצרים שעדיין הסתובבו בשטח ופגעו בהם.

גשר הגלילים הגיע אחרי יומיים ופתח מסדרון גדול יותר עד הפסקת האש ב- 22/10. המשכנו לשהות מערבית לשדה התעופה בפאיד, שגם שם התאמנו. במקביל, עזבנו אחרונים את הגדה המערבית יחד עם כוחות הצנחנים ב-21/10.