N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לוי יהודה

חיל הקשר
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

עם תחילת מלחמת יום הכיפורים עברה מפקדת אוגדה 252, "עוצבת סיני", ממושבה ברפידים אל מתלה.

ביום שבת, ה-13 באוקטובר 1973, יצא צוות החפ"ק של האלוף אברהם (אלברט) מנדלר ז"ל לסיור בזירת קרבות הבלימה ביחד עם העיתונאי רפאל אונגער ז"ל.

אני הייתי הנהג של הנגמ"ש. התקדמנו לאורך ציר פוררת וירדנו מהכביש לתוך השטח, כאשר באזור מסביבנו היה ירי מסיבי. המשכנו להתקדם בשטח על מנת לתצפת על הקרבות וחלפנו ליד פלוגת טנקים שניהלה קרב מול הארמיה המצרית שחצתה את התעלה.

בשלב זה קיבלתי הוראה לעלות לעמדת תצפית והתחלתי להסיע את הנגמ"ש כשמטר אש חזק יורד על האזור כולו. במהלך ההתקדמות שלנו טיל סאגר פילח את הנגמ"ש, פגע בצריח המפקד וגרם למותם של האלוף, כלל חברי הצוות והכתב הצבאי.

לאחר הפגיעה הייתי מבולבל כמה שניות, אך לאחר שהצלחתי להתעשת על עצמי ביצעתי מיד חילוץ לאחור. למרות שהייתי מבולבל זכרתי את פלוגת הטנקים שניהלה קרב והחלטתי שאני נוסע לכיוונם.

בשל הפגיעה, נאלצתי להרים את הכיסא, על מנת שאוכל להביט מסביב והבחנתי שאוהל הצד, שהיה מותקן בנגמ"ש, עולה בלהבות - אך לא היה לי זמן להתעסק בזה. כאשר התקרבתי לאזור הטנק, מפקד הטנק סימן לי עם הדגלים שלו לאיזה כיוון לנסוע.

אחרי כמה דקות (אולי שניות) ראיתי ג'יפ נוסע לכיווני ומסמן לי להמשיך לכיוון התאג"ד. במשך כל הזמן אני רואה ומרגיש את האש, שגוברת בשל נסיעת הנגמ"ש.

היה רגע שבו הסתכלתי לראות מה המצב בתוך הנגמ"ש ואז נגלה לי המראה המזעזע של חברי לנשק ושל מפקדי הנערץ מתבוססים בדמם.