N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סלע אריאלה (סגלוביץ)

אגף המודיעין
נפילת מוצב החרמון

שרתתי כמשקית ת"ש ביחידה 8200.
ביום שפרצה המלחמה ומוצב החרמון הותקף ונפל בשבי, הפכתי מיידית למשקית שבויים והרוגים.

תפקיד כבד משקל לנערה שלמחרת היתה רק בת 19.

סמל אלפרד אקסלרד ז"ל נהרג ביומה הראשון של המלחמה..ב 6/10.

ביקור אצל הוריו של אלפרד ז"ל, בן יחיד להוריו, במושב קדימה שבר את ליבי..

עולים חדשים מרומניה,שהבשורה המרה הזו היתה קשה מלהכיל.


ביקורים בביתם של החיילים שנלקחו בשבי, בהם נדרש הרבה חוסן נפשי לעמוד מול הורים המומים שהלא נודע שבר את ליבם.


ימים קשים של התמודדויות לא פשוטות עד שחזרו השבויים.


בגרתי מאוד בעקבות מלחמה זו בתפקיד כבד משקל זה.


סמל אלפרד אקסלרד ז"ל.
יהי זיכרו ברוך.