N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ניב לין

ללא קרב ספציפי

בית ספר יסודי. כיתה ו-ח. בן גולן. תלמיד מבריק ומקובל. היה אהבתי הסודית הראשונה.

3 שנים התענגתי על האהבה הזו. הוא אפילו לא ידע שאני קיימת.

הערצתי את החוכמה שלו וידעתי שעוד אשמע עליו. שיום אחד ניפגש ונשתעשע במחשבה ששלוש שנים ילדה אחת היתה מאוהבת בו בסתר.

הוא נפל במלחמת כיפור ו-50 שנה צובטת בי המחשבה שלא הספקתי לפגוש אותו.